REDIX

Rede para a docencia
e investigación con
perspectiva de xénero

Desde a REDIX queremos promover o cambio na cultura docente e investigadora, mediante a difusión de materiais e recursos para a inclusión da perspectiva de xénero e os valores da igualdade e a diversidade no ámbito universitario.

a rede

A rede está constituída por profesorado e persoal investigador de distintos ámbitos da Universidade da Coruña que perseguimos avanzar na calidade e innovación do ensino e a investigación, apostando pola incorporación efectiva do principio de igualdade entre mulleres e homes.
banco de boas prácticas
¿queres formar parte da rede?

Cubre os teus datos neste formulario para presentar a túa solicitude

Coordinadora:

Alicia Arias
rede.dix@udc.gal